perjantai 18. syyskuuta 2015

Sähköinen taloushallinto

Sähköiselle taloushallinnolle on useita määritelmiä. Varmaa on kuitenkin se, että sähköisen taloushallinnon avulla organisaatiot pyrkivät taloushallinnon tehostamiseen hyödyntämällä tietotekniikkaa, internetiä sekä erilaisia sovelluksia ja sähköisiä palveluja.

Sähköisen taloushallinnon tavoitteena ovat yksinkertaiset prosessit, jossa tieto siirtyy eri osapuolten välillä ja kaikissa työvaiheissa sujuvasti järjestelmästä toiseen ilman uudelleensyöttöä. Monet työvaiheet siis automatisoidaan ja turhia työvaiheita karsitaan.

Siinä vaiheessa kun kaikki aineisto kulkee koko arvoketjussa sähköisessä muodossa, on saavutettu paperittoman taloushallinnon tila. Silloin voidaan puhua myös digitaalisesta taloushallinnosta.

Digitaalisuudella tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyä siirtämistä ja varastointia sekä esittämistä. Digitaalista tietoa siirretään ja käsitellään sovelluksilla tai ohjelmistoilla, jotka ovat myös itsessään tuotettuina sähköisessä muodossa joillakin tunnetuista
ohjelmistokielistä. Digitaalinen tieto kulkee joko langattomasti tai langallisesti tietoverkoissa. (Lahti & Salminen 2008).

Taloushallinnon sähköistyminen on ollut hidasta Suomessakin, vaikka maamme on ollut sähköisen taloushallinnon edelläkävijä. Arvioiden mukaan vuonna 2006 yritysten välisistä laskuista sähköisiä olisi ollut 200 miljoonasta vain 7-8 prosenttia ja kuluttajalaskuissa alle kolme prosenttia. (Lahti & Salminen 2008). Edistystä on kuitenkin tapahtunut, sillä nykyisin Pohjoismaissa jo 40 prosenttia yritysten välisistä laskuista ja 34 prosenttia kuluttajalaskuista vastaanotetaan sähköisessä muodossa.

Taloushallinnon prosessit siis muuttuvat sähköistymisen myötä. Jokaisella ammattilaisella on oma kone, jolla töitä voi tehdä mistä päin maailmaa tahansa milloin tahansa. Taloushallinnon ammattilaisten on siis oltava valmiit oppimaan uutta. Työmarkkinoilla saattaa syntyä pulaa työvoimasta, joka osaa hyödyntää tietojärjestelmiä ja vetää niiden kehitys- ja implementointiprojekteja.

Syy hitaaseen kehitykseen taloushallinnon sähköistymisessä voi johtua esimerkiksi organisaatioiden hitaudesta ja resurssien puutteesta, sillä taloushallinnon tietojärjestelmät ja kehittämisprojektit ovat hintavia. Taloushallinnon järjestelmien kehittämisestä saatavaa tuottavuuden parannusta voi olla vaikea havaita etukäteen tai mitata jälkikäteen. Lisäksi hyödyt saattavat jäädä pieniksi joissain tapauksissa. Turhan yleinen tapa sähköisen taloushallinnon kehittämisessä on, että vanhat prosessit siirretään sähköiseen muotoon miettimättä, voisiko prosesseja muuttaa kokonaan tai edes kehittää.

Sähköisen taloushallinnon hyötyjä ovat esimerkiksi tehokkuus, nopeus ja laatu. Työvoimaa ja arkistointitilaa tarvitaan vähemmän, mikä johtaa kustannussäästöihin. Automaatio lisääntyy ja rutiinit katoavat, jolloin myös taloushallinnon ammattilaisten tehtävänkuva muuttuu haastavammaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Globalisaation myötä taloushallinto voi olla päivittäin yhteydessä ja yhteistyössä muualla maailmassa työskentelevien kollegoidensa kanssa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti