keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon funktio ei ole monille yrityksille niiden ydinosaamista. Siksi kilpailun kiristyessä ja säästökohteita etsittäessä taloushallinto on usein ulkoistamislistalla. Koko taloushallintoa ei ole pakko, eikä usein voikaan ulkoistaa, vaan ulkoistamisen aste voi vaihdella niin, että ulkoa ostetaan vain tietyt palvelut.

Pienille ja keskisuurille yrityksille perinteinen tilitoimisto on usein toimivin ratkaisu. Kirjanpidon, veroraportoinnin ja palkkahallinnon ulkoistaminen on varsinkin pienessä mittakaavassa helppoa ja kannattavaa. Näin yrittäjä saa kohtalaisen pienellä korvauksella käyttöönsä osaavaa työvoimaa ja omaa aikaa säästyy. Yritys välttyy näin myös investoinneilta taloushallinnon järjestelmiin. Jokaisen yrittäjän tai yritysjohtajan ei tarvitse osata laatia tilinpäätöstä ja veroilmoitusta, mutta niiden sisältö ja vaikutukset on ymmärrettävä. Vastuuta ei voi ulkoistaa.

Suuremmat yritykset voivat ostaa taloushallinnon palveluja myös tilintarkastus- ja konsulttitaloilta. Yritykset tarvitsevat neuvoja ja palveluja esimerkiksi veroilmoituksiin ja eri maiden kirjanpitosäännöksiin liittyen toimittaessa kansainvälisessä ympäristössä.

Ulkoistamiskumppani ei välttämättä toimi samassa maassa kuin ulkoistaja. Kumppaniyritys voi tuoda paikallista osaamista toimittaessa muualla kuin kotimaassa. Paikallisten tytäryhtiöiden kirjanpito ja verotus ovat usein ulkoistamiskohteita.

Ulkoistaa saatetaan myös kolmansiin maihin, joissa yrityksellä ei ole toimintaa. Näitä maita ovat esimerkiksi Intia, Kiina ja Itä-Euroopan maat. Syynä on usein erityisesti kustannusten alentaminen ja tehokkuuden hakeminen. Erityisesti Intiassa on monia länsimaalaisille yrityksille taloushallinnon ulkoistamispalveluja tarjoavia yrityksiä. Näillä yrityksillä on suuria palvelukeskuksia. Niille ulkoistetaan usein suurempia kokonaisuuksia taloushallinnon prosesseista ostolaskujen käsittelystä kirjanpidon toistuviin transaktioihin saakka.

Erilaisille yrityksille on siis tarjolla erilaisia taloushallinnon ulkoistamispalveluja vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Ulkoistaminen on pienelle yhtiölle helppoa, koska palveluntarjoajia kotimaassa riittää. Ulkoistaminen halpatyövoiman maihin taas on globaalillekin yritykselle suuri projekti. Kustannuksista voidaan tällöin säästää pitkässä juoksussa, mutta palvelun laatu ei välttämättä yllä siihen, mihin on totuttu ja mitä odotetaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti