keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Controller-toiminnon työtehtävät

Controller-nimikkeelle ei ole pätevää suomennosta, mutta joissain yhteyksissä sana kirjoitetaan kotimaisittain k-kirjaimella, kontrolleri.

Controllerin työtehtävät vaihtelevat eri yrityksissä. Controller-nimikkeitä onkin useita erilaisia; esimerkiksi assistant controller, business controller, financial controller, project controller ja corporate controller. Etuliitteellä tarkennetaan controllerin työnkuvaa, mutta sekään ei anna tarkkaa selvitystä työn sisällöstä.

Yhteistä controllereille on, että he työskentelevät taloushallinnon ja laskentatoimen tehtävissä. Usein he keskittyvät erityisesti sisäiseen laskentaan. Controller voidaan nähdä organisaatiossa esimerkiksi lukugeneraattorina, jolloin controller tuottaa kohtalaisen vakioina pysyvää laskentainformaatiota.

Toisaalta controller voi toimia päätöksenteon tukiroolissa tuottaen erilaista informaatiota päätösten tueksi, jolloin korostuu markkinoiden ja asiakkaiden ymmärtäminen. Asiakas on usein tulosyksikön vetäjä tai sen vastuualueen päällikkö, jossa controller toimii.

Suuryrityksessä controller voidaan nähdä päällikön tai johtajan business partnerina, joka taloudellisen raportoinnin lisäksi sparraa johtoa, havaitsee liiketoiminnan muutoksia ja mahdollisuuksia, ymmärtää kannattavuuden syitä ja kustannusten aiheutumista, tunnistaa ja havaitsee riskejä sekä osallistuu sopimusten valvontaan.

Controllerin normaalia rutiinityötä on usein kuukausi-, kvartaali- ja vuosiraportoinnin tekeminen, jotta saadaan nopeasti ja luotettavasti tulosinformaatiota kyseiseltä laskentakaudelta.

Tulosraportoinnin lisäksi controller voi esimerkiksi vastata riskienhallinnasta huolehtimisesta, lakien noudattamisesta ja tilintarkastajasuhteiden ylläpidosta. Tehtäviin kuuluu myös ennusteiden ja budjettien laadintaa tai niiden laatimisessa avustamista.

Lähde: Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011)  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti