perjantai 9. lokakuuta 2015

Taloushallinnon palvelukeskusmalli

Monet suuret yritykset ovat siirtyneet taloushallinnossa palvelukeskusmalliin, jossa taloushallinnon palvelut on keskitetty yhteen paikkaan. Muutoksena vanhaan siis taloushallinnon työntekijät siirtyvät omilta paikkakunniltaan saman katon alle. Palvelukeskus on siis keskitetty ratkaisu verrattuna siihen, että taloushallinnon palveluja olisi tarjolla jokaisella tehtaalla tai toimipisteellä.

Taloushallinnon palvelukeskuksen avulla halutaan tuottaa parempia taloushallinnon palveluita yrityksen sisällä. Palvelukeskus on ikään kuin palveluntarjoaja ja esimerkiksi yrityksen tuotantolaitokset, projektit, liiketoiminta-alueet ja johtajat ovat asiakkaita. Tärkeää on muistaa, että taloushallinto todellakin palvelee sisäisiä (ja myös ulkoisia) asiakkaita. Taloushallinto ei ole olemassa vain itseään varten, vaan tukeakseen yrityksen liiketoimintaa.

Palvelukeskukset tuottavat usein yritykselle reskontrapalvelut, palkkahallinnon, kirjanpidon ja kuukausittaisen raportoinnin, mutta myös sisäisen laskennan palveluja kuten kustannuslaskentaa ja muita sisäisen laskennan palveluja. Palvelukeskuksissa vastataan ulkoisen raportoinnin oikeellisuudesta, mutta joissakin tarjotaan myös palveluja, jotka on mielletty controllereille kuuluviksi.

Palvelukeskusmallin tarkoituksena on alentaa kustannuksia ja tarjota parempia taloushallinnon palveluja. Laatua parantaa esimerkiksi se, että taloushallinnon ammattilaiset pääsevät työskentelemään keskenään. Tehokkuutta taas luo mahdollisuus yhdenmukaistaa ja virtaviivaistaa prosesseja. Toisaalta tehostaminen saattaa johtaa palvelukeskuksissa työnkuvan yksipuolistumiseen, mutta toisaalta taas on mahdollisuutena uudenlaisten taloushallinnon ammattilaisten roolien luominen ja kehittäminen. Palvelukeskusten työntekijöiden toimenkuvia ja rooleja kannattaakin tarkastella kriittisesti, sillä palvelukeskuksissa voitaisiin tuottaa palveluja totuttua monipuolisemmin.

Palvelukeskuksien perustaminen saattaa olla iso ja työläs projekti, kun työntekijät tuodaan ympäri Suomea tai jopa maailmaa saman katon alle. Projekti luo haasteita esimerkiksi tietojärjestelmiin ja prosesseihin liittyen. Toisaalta samalla voidaan kehittää prosesseja tehokkaammiksi. Taloushallinnon palveluiden keskittämisprojektissa tärkeää on saada palvelukeskukseen osaavaa työvoimaa. Kaikki eivät kuitenkaan halua muuttaa vanhalta paikkakunnalta uudelle työn perässä.

Globaaleissa palvelukeskuksissa tarvitaan uudenlaista osaamista. Tarvitaan tietojärjestelmäosaamista, projektiosaamista sekä esimerkiksi kielitaitoa. Haasteita luo se, että taloushallinnon henkilöstö on kaukana liiketoiminnasta, eikä näin ollen synny päivittäistä keskustelua eri funktioiden välillä. Viestintä, kommunikaatio ja tiedonkulku voivatkin olla palvelukeskusten haasteita. Vaikka taloushallinnon ja liiketoiminnan ihmiset olisivat fyysisesti samassa tilassa, he saattavat silti puhua ”eri kieltä”, mikä vaikeuttaa molemminpuolista asioiden ymmärtämistä. Liiketoiminnan ihmiset eivät ymmärrä kirjanpidon ja tuloslaskennan termejä, raportteja ja lukujen merkitystä. Taloushallinnon ihmiset taas eivät ymmärrä, mitä liiketoiminnassa tapahtuu ja miksi, ja miten tapahtumat heijastuvat kirjanpidossa, tuloslaskennassa ja raportoinnissa.

Vanhassa blogissani on tarinaa erään yrityksen kokemuksista taloushallinnon palvelukeskusmalliin liittyen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti